Opiskelevarhaiskasvatusta.fi on Koulutuskuntayhtymä OSAO:n, Suomen Diakoniaopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen digitaalinen opintoportaali.

Katso videolta, mitä päiväkodissa työskentelevät

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä päiväkodin johtaja kertovat työstään!


Varhaiskasvatusala tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa.

Missä tilanteessa sinä olet? Katso varhaiskasvatusalan tarjoamat mahdollisuudet juuri sinulle:

Olen peruskoululainen:

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus- ja hoito -osaamisala), lastenohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi 

→ Ammatillisessa oppilaitoksessa voit hakeutua väyläopintoihin ja opiskella  sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Hakeudu lukioon, jossa pääset suorittamaan toiselle asteelle suunnattuja avoimen yliopiston  kasvatusalan opintoja

→ Hakeudu suorittamaan kaksoistutkintoa toiselle asteelle (lähihoitaja + ylioppilastutkinto)

Olen lukiolainen:

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus- ja hoito -osaamisala), lastenohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi 

→ Tutustu yliopisto-opintoihin suorittamalla toiselle asteelle suunnattuja avoimen yliopiston  kasvatusalan opintoja

→ Opiskele lukion ohella korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Valmistuttuasi ylioppilaaksi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi ylioppilaaksi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen lähihoitajaopiskelija:

→ Valitse lasten ja nuorten kasvatus ja hoito -osaamisala

→ Hakeudu väyläopintoihin ja opiskele sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Valmistuttuasi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen lastenohjaajaopiskelija:

→ Hakeudu väyläopintoihin ja opiskele sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Valmistuttuasi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen sosionomiopiskelija:

→ Valitse varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot

→ Hanki lisää osaamista avoimen yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamista opinnoista

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi, kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

→ Tutustu oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

Olen varhaiskasvatuksen yliopisto-opiskelija:

→ Hanki lisää osaamista avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamista opinnoista

→ Valmistuttuasi voit hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Tutustu oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

→ Valmistuttuasi voit hakea yliopistosta jatko-opinto-oikeutta (kasvatustieteen tohtorin tutkinto)

Olen perhepäivähoitaja:

→ Hanki täydennyskoulutuksella kelpoisuus lastenhoitajaksi toisen asteen oppilaitoksessa (jos olet suorittanut pph ammattitutkinnon)

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus ja hoito -osaamisala) tai lastenohjaajaksi

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Olen lähihoitaja:

→ Hanki täydennyskoulutuksella kelpoisuus lastenhoitajaksi toisen asteen oppilaitoksessa

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Olen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja:

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Olen varhaiskasvatuksen sosionomi:

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

→ Tutustu oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

Olen sosionomi:

→ Täydennä tutkintoasi suorittamalla varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat ammattikorkeakouluopinnot

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

→ Tutustu eri oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

Olen varhaiskasvatuksen opettaja:

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Olen varhaiskasvatuksesta kiinnostunut ammatinvaihtaja:

→ Tutustu eri oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

→ Tutustu yhteishauissa tarjolla oleviin varhaiskasvatusalan koulutusmahdollisuuksiin

→ Tutustu varhaiskasvatusalan opintoihin opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Osaava - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -sivusto on tuotettu yhteistyössä OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena oli kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2020 - 31.5.2022.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -sivustoa ylläpitävät hankkeessa mukana olleet oppilaitokset ja korkeakoulut.