Opiskelevarhaiskasvatusta.fi on Koulutuskuntayhtymä OSAO:n, Suomen Diakoniaopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen digitaalinen opintoportaali.

Varhaiskasvatusala tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa.

Missä tilanteessa sinä olet? Katso varhaiskasvatusalan tarjoamat mahdollisuudet juuri sinulle:

Olen peruskoululainen:

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus- ja hoito -osaamisala), lastenohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi 

→ Ammatillisessa oppilaitoksessa voit hakeutua väyläopintoihin ja opiskella  sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Hakeudu lukioon, jossa pääset suorittamaan yliopiston kasvatustieteiden kurkistusopintoja

→ Hakeudu suorittamaan kaksoistutkintoa toiselle asteelle (lähihoitaja + ylioppilastutkinto)

Olen lukiolainen:

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus- ja hoito -osaamisala), lastenohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi 

→ Tutustu yliopisto-opintoihin suorittamalla lukiolaisille suunnattuja yliopiston kasvatustieteiden kurkistusopintoja 

→ Opiskele lukion ohella korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Valmistuttuasi ylioppilaaksi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi ylioppilaaksi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen lähihoitajaopiskelija:

→ Valitse lasten ja nuorten kasvatus ja hoito -osaamisala

→ Hakeudu väyläopintoihin ja opiskele sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Valmistuttuasi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen lastenohjaajaopiskelija:

→ Hakeudu väyläopintoihin ja opiskele sosionomikoulutukseen kuuluvia ammattikorkeakouluopintoja

→ Valmistuttuasi hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen sosionomiopiskelija:

→ Valitse varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot

→ Hanki lisää osaamista avoimen yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamista opinnoista

→ Valmistuttuasi hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi, kasvatustieteen maisteriksi (esim. kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Olen varhaiskasvatuksen yliopisto-opiskelija:

→ Hanki lisää osaamista avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamista opinnoista

→ Valmistuttuasi voit hakea yliopistosta jatko-opinto-oikeutta (kasvatustieteen tohtorin tutkinto)

Olen perhepäivähoitaja:

→ Hanki täydennyskoulutuksella kelpoisuus lastenhoitajaksi toisen asteen oppilaitoksessa (jos olet suorittanut pph ammattitutkinnon)

→ Hakeudu ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi (lasten ja nuorten kasvatus ja hoito -osaamisala) tai lastenohjaajaksi

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Olen lähihoitaja:

→ Hanki täydennyskoulutuksella kelpoisuus lastenhoitajaksi toisen asteen oppilaitoksessa

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Olen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja:

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Olen varhaiskasvatuksen sosionomi:

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

Olen sosionomi:

→ Täydennä tutkintoasi suorittamalla varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat ammattikorkeakouluopinnot

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

Olen varhaiskasvatuksen opettaja:

→ Hakeudu yliopistoon opiskelemaan opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaan varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa

→ Täydennä osaamistasi opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Olen varhaiskasvatuksesta kiinnostunut ammatinvaihtaja:

→ Tutustu eri oppilaitosten opintojen henkilökohtaistamisprosesseihin (AHOT, HOT, HOKS)

→ Tutustu yhteishauissa tarjolla oleviin varhaiskasvatusalan koulutusmahdollisuuksiin

→ Tutustu varhaiskasvatusalan opintoihin opiskelemalla korkeakouluopintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Osaava - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -sivusto on tuotettu yhteistyössä OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. ESR -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020 - 31.5.2022. Lisätietoa OsaaVa -hankkeesta