Koulutuskuntayhtymä OSAO

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osaamispistettä

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Lähihoitaja

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osaamispistettä

Perhepäivähoitaja

 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osaamispistettä
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Lähihoitaja

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 130osp):
Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (15 osp, tarjonta vaihtelee lukuvuosittain):
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen, 15 osp
Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp
Perioperatiivisessa hoitotyössä toiminen, 15 osp
Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
Suun hoito eri asiakasryhmille, 15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
Yrityksessä toiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp):
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen