Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Varhaiskasvatuksen opinnoissa on mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista osana tutkintoa. Osaaminen voi olla hankittu esimerkiksi aiemmissa opinnoissa tai työelämässä. Aiemmin hankittua osaamista arvioidaan aina suhteessa opintojakson oppimistavoitteisiin.

Osaamisen tunnistamisesta voit lukea tarkemmin koulutusorganisaatioiden omilta verkkosivuilta. Pääset niihin alla olevien logojen kautta: