Marja Ranta-Nilkku, varhaiskasvatusjohtaja

Marja Ranta-Nilkku on varhaiskasvatuksen ammattilainen, jonka työura ei ole kulkenut ihan perinteisellä tavalla. ”Työhistoriani on mielestäni mielenkiintoinen. Työskentelin pitkään perhepäivähoidon ohjaajana.  Sen jälkeen olin sote-kuntayhtymässä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkönä ensin kahden kunnan alueella ja sitten varhaiskasvatusjohtajana neljän kunnan alueella. Hallinnonuudistuksen myötä varhaiskasvatus siirtyi peruskuntiin ja jatkoin työtäni Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatusjohtajana.”

 

 

 

Ranta-Nilkku lähti ylioppilaaksi pääsyn jälkeen opiskelemaan Oulun lastentarhanopettajaopistoon ja valmistui vuonna 1980. Hän suoritti opintojensa aikana ja valmistumisensa jälkeen avoimessa yliopistossa monenlaisia opintoja, kuten psykologiaa ja erityispedagogiikkaa.

Kun lapset kasvoivat, jatkoin opintoja avoimessa yliopistossa. Haaveena oli suorittaa kasvatustieteen maisteriopinnot. Suoritin KM-tutkinnon Oulun yliopiston alaisuudessa Kajaanissa. Koska eritysesti varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät kiinnostivat, tein tutkinnon aihevalinnatkin sen perusteella. Näin ollen pitkäaikainen unelma toteutui!

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatusjohtajan työtehtävät ovat Ranta-Nilkun sanoin hyvin monipuoliset ja laajat. Hän toimii päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuksen palvelupäällikön, perhepäivähoidon ohjaajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja toimistosihteereiden esimiehenä. Lisäksi hän vetää varhaiskasvatuspalveluiden johtoryhmää, osallistuu palveluohjauksen toimintaan ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden hallinnollisista tehtävistä.

 

 

Erityisesti viime vuodet ovat olleet varhaiskasvatuksessa muutoksen aikaa. Muutosten tahti on ollut valtava, mutta Ranta-Nilkun mukaan se on ollut sekä haastavaa, että motivoivaa. ”Viime aikoina olemme paljon työstäneet hyvinvointiteemaa. Olemme keskustelleet lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Hyvinvoiva henkilökunta pystyy tukemaan lapsen hyvinvointia, oppimista ja kehittymistä.”

Ranta-Nilkun mielestä varhaiskasvatus on todella antoisa ala. Työn parasta antia on vuorovaikutus esimiesten, yhteistyötahojen ja perheiden kanssa. Hän antaa kiitosta henkilökunnalle, jonka kanssa työskentelee ja kertoo terveiset myös opiskelijoille ja varhaiskasvatusalasta haaveileville:

Tervetuloa töihin! Näyttää siltä, että alan työllisyysnäkymät ovat tulevaisuudessakin hyvät. Monenlaisia koulutuspolkuja on mahdollisuus kulkea ja rakentaa itselleen, sen mukaan mitä oma elämäntilanne sallii.
Lisätietoja varhaiskasvatusalan kouluttautumismahdollisuuksista opinnot -sivulta »