Suomen Diakoniaopisto

Perustutkinnot

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa olevat perustutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja

Tutkinnon laajuus: 180 osaamispistettä. Opintojen kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, 1-3 vuotta. Opintojen suoritustapa: lähiopiskelu. Opiskelija valitsee varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin ja opiskelijan valinnan mukaan myös kirkon lastenohjaajan tehtäviin.
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Opintojen sisältö:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 105-110 osp):
Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp TAI
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 35-40 osp):
Opintotarjonta vaihtelee lukuvuosittain, opiskelija voi valita esimerkiksi:
Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp
Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp):
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

 

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Tutkinnon laajuus: 180 osaamispistettä. Opintojen kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, 1-3 vuotta. Opintojen suoritustapa: lähiopiskelu. Opiskelija valitsee lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Opintojen sisältö:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 130 osp):
Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (15 osp):
Opintotarjonta vaihtelee lukuvuosittain, opiskelija voi valita esimerkiksi:
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp):
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

 

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on joustava tapa opiskella varhaiskasvatusalan ammatti. Jos haluat opiskella ja käydä työssä, voi oppisopimus olla sinulle soveltuva ratkaisu. Silloin laaditaan oppisopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan välille.
Lisätietoja SDO:n oppisopimuskoulutuksesta »