404, Not Found Try again

Iida Salminen, varhaiskasvatuksen opettaja

Iida Salminen, varhaiskasvatuksen opettaja

      Iida Salminen on työskennellyt päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana kohta viisi vuotta. Ensimmäinen kipinä alasta syttyi yläkoulussa TET-jaksolla ja se kipinä pysyi mukana myös koko lukioajan. Jatko-opintoja miettiessään hänellä oli vahvimpana mielessään unelma varhaiskasvatuksen opinnoista yliopistossa. Iidalla ei ollut opintojen alkaessa kokemusta päiväkodissa työskentelystä,…

Continue reading →

Sini Moilanen, varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksessa

Sini Moilanen, varhaiskasvatuksen opettaja esiopetuksessa

              Yliopisto-opintojen antina omalla kohdallaan hän näkee esimerkiksi syvemmän ymmärryksen lapsen yksilöllisten tarpeiden merkityksestä pedagogisen suunnittelun ja toiminnan perusteena.  Esimerkkinä Sini mainitsee pukemistilanteen. Siinä pedagogisen toiminnan tavoite ei ole se, että saadaan vaatteet päälle, vaan ne kaikki pienet osatekijät,…

Continue reading →

Maaret Sulkala, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja

Maaret Sulkala, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja

  aaret Sulkalalle on nuoresta asti ollut selvää, että hän haluaa työskennellä varhaiskasvatusalalla ja lukion jälkeen hän päätti toteuttaa nuoruuden haaveensa ja hakeutui opiskelemaan sosionomiksi ammattikorkeakouluun. Sosionomiopinnoissa Sulkalaa houkutteli työelämälähtöisyys ja hän oli kuullut, että opintoihin kuuluu paljon harjoittelua.         Kirkon lastenohjaajaksi…

Continue reading →

Marja Ranta-Nilkku, varhaiskasvatusjohtaja

Marja Ranta-Nilkku, varhaiskasvatusjohtaja

        Erityisesti viime vuodet ovat olleet varhaiskasvatuksessa muutoksen aikaa. Muutosten tahti on ollut valtava, mutta Ranta-Nilkun mukaan se on ollut sekä haastavaa, että motivoivaa. ”Viime aikoina olemme paljon työstäneet hyvinvointiteemaa. Olemme keskustelleet lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Hyvinvoiva henkilökunta pystyy tukemaan lapsen…

Continue reading →

Pinja Simonen, henkilökohtainen avustaja

Pinja Simonen, henkilökohtainen avustaja

          Varhaiskasvatuksen monipuolista alaa Pinja suosittelee lämpimästi kaikille omaa uraansa pohtiville:  

Continue reading →

Jan Nummelin, varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi, AMK)

Jan Nummelin, varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi, AMK)

  arhaiskasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa ei voi korostaa liikaa, sillä pohja lapsen koulumenestykselle luodaan päiväkoti-ikäisenä. Samaa mieltä on varhaiskasvatuksen opettaja Jan Nummelin, jolla on päiväkodissa työskentelystä jo 10 vuoden kokemus:       Vahvuudekseen ja omien sanojensa mukaan ammatilliseksi kivijalakseen Nummelin mainitsee liikunnan. Lisäksi hän kertoo…

Continue reading →

Nina Gröndahl, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Nina Gröndahl, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  ina Gröndahlia voi ansaitusti kutsua varhaiskasvatusalan konkariksi, sillä ensi vuonna uraa lastenhoitajana tulee täyteen jo 30 vuotta. Kaikkien näiden työvuosien jälkeen Gröndahlin äänestä kuulee edelleen selvästi innostuksen omaa alaa kohtaan:           Vuonna 1992 lastenohjaajaksi valmistunut Gröndahl on kerennyt nähdä monenlaisia…

Continue reading →