Varhaiskasvatusalan opintopolut ovat moninaiset ja varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi voi opiskella monella eri tavalla. Koulutusta järjestetään kahdella koulutusasteella: Toisella asteella ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea-asteella ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Toisen asteen koulutus

Toisella asteella voi opiskella varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. Kelpoisuusvaatimuksena on tällöin kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan valinneet lastenohjaaja-opiskelijat voivat oman valintansa mukaan suuntautua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä. Lisäksi toisella asteella voi opiskella perhepäivähoitajaksi, jolloin voi toimia joko kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana.

Lisätietoa kelpoisuusehdoista työelämä -sivulta »

Toiselle asteelle hakeudutaan opiskelemaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaku järjestetään vuosittain keväisin ja opinnot alkavat syksyllä. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja lukion päättäneet. Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet hakevat jatkuvassa haussa, jolloin opiskelun voi aloittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoa toisen asteen yhteishausta ja jatkuvasta hausta opintopolussa »

 

 • Suomen Diakoniaopisto

  Toisen asteen koulutus

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala,
  Lähihoitaja

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,
  Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala,
  Lastenohjaaja

  detailspreview
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO

  Toisen asteen koulutus

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Lähihoitaja

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoitaja

  detailspreview

 

Korkea-asteen koulutus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti ammattikorkeakoulussa voi opiskella varhaiskasvatuksen sosionomiksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joka sisältää vähintään 60 opintopisteen verran varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus antaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden sekä kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin.

Yliopistossa suoritettu varhaiskasvatuksen alempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen kandidaatti, antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen tehtävissä.

Oulun yliopistossa varhaiskasvatuksen opiskelija saa lisäksi automaattisesti opinto-oikeuden maisteriopintoihin, jotka suoritettuaan opiskelija saavuttaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Vuodesta 2030 lähtien päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Päiväkodeissa työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaineena erityispedagogiikka.

Lisätietoa kelpoisuusehdoista työelämä -sivulta »

Korkeakouluihin hakeudutaan korkeakoulujen yhteishauissa. Korkeakouluihin voidaan hakeutua myös erillishakujen tai siirtohakujen kautta.

Lisätietoa korkeakouluihin hakeutumisesta Opintopolussa »

 

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu

  Korkea asteen koulutus

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK), Kirkon varhaiskasvatus

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK)

  detailspreview
 • Oulun ammattikorkeakoulu

  Korkea asteen koulutus

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK)

  detailspreview
 • Oulun yliopisto

  Korkea asteen koulutus

  Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan
  tutkinto-ohjelma, Kasvatustieteen kandidaatti (KK), Kasvatustieteen maisteri (KM)

  Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan
  tutkinto-ohjelma, Kasvatustieteen kandidaatti (KK), Kasvatustieteen maisteri (KM)

  detailspreview

 

 

Varhaiskasvatusala tarjoaa erilaisia opiskelumuotoja

Mikä sopii sinulle parhaiten?

 

 • Päiväopetus

  Opetus tapahtuu pääosin päiväopintoina oppilaitosten käytäntöjen mukaisesti ja opintoihin sisältyy opiskelua alan työpaikoilla opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopetus edellyttää opiskelijoiden läsnäoloa oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti. Opintoihin kuuluu opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

 • Monimuotokoulutus

  Opetus toteutetaan monin eri tavoin ja siinä hyödynnetään esimerkiksi lähiopetusta, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä projekteja. Lähiopetusta voidaan järjestää esimerkiksi noin kerran kuukaudessa päivä- ja iltaopintoina tai 1-2 kertaa viikossa iltaopintoina oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti.

 • Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutus suoritetaan suurimmaksi osaksi opiskelijan itse hankkimalla työpaikalla. Osa opinnoista suoritetaan ammatillisessa oppilaitoksessa. Varhaiskasvatusalalla oppisopimuksella voi opiskella lähihoitajaksi, lastenohjaajaksi tai perhepäivähoitajaksi toisen asteen oppilaitoksissa.

 • Väyläopinnot

  Toisella asteella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelija voi opiskella jo ammattikorkeakoulun opintoja, joita kutsutaan väyläopinnoiksi. Nämä opinnot sisällytettään myöhemmin suoraan sosionomi (AMK) opintoihin, kun opiskelija valmistumisen jälkeen hakeutuu ammattikorkeakouluopiskelijaksi.