Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto-ohjelmat

Yhteishakuun kuuluvat tutkinto-ohjelmat

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä. Opintojen kesto: 3,5 vuotta. Opintojen suoritustapa: päivä- tai monimuoto-opetus. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, kun opiskelija valitsee 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot sosionomi (AMK) -koulutuksessa.
Opintojen sisältö:
Opiskelu- ja viestintäopinnot (yht. 15 op):
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa, 3 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Professional English Communication, 3 op
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä, 3 op
Ammatti-identiteetin rakentuminen, 3 op
Hyvän elämän edistäminen ihmisten ja yhteiskunnan tavoitteena (yht. 20 op):
Hyvän elämän arvopohja, 5 op
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku, 5 op
Muuttuva yhteiskunta ja ihmisen hyvän elämän toteutuminen, 5 op
Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen, 5 op
Hyvän elämän edistäminen ammatillisen toiminnan tavoitteena (yht. 40 op):
Sosiaalinen osallisuus ja kuntoutumisen tukeminen, 5 op
Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi, 5 op
Asiakkaan monitoimijaiset verkostot, 5 op
Erityisen tuen tarve, 5 op
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, 5 op
Sosiaaliturva, 5 op
Mielenterveyden tukeminen, 5 op
Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely, 5 op
Toimijalähtöiset palvelut ja niiden kehittäminen (yht. 17 op):
Palvelujärjestelmä, 4 op
Palveluiden kehittäminen, 4 op
Työyhteisötaidot ja johtaminen, 4 op
Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen, 5 op
Ammatillista osaamista syventävät opinnot (varhaiskasvatus) (yht. 10 op):
Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe, 5 op
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
Lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyvän elämän edistäminen (yht. 30 op):
Lapsen suojelu ja lastensuojelu, 5 op
Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla, 5 op
Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla, 5 op
Verkostoituva perhetyö, 5 op
Päihderiippuvuudesta selviytyminen, 5 op
Mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen, 5 op
Erilaiset tuen tarpeet aikuisilla ja toimijuus arjessa, 5 op
Art and Culture Promoting Well-being in Childhood, 5 op
Art and Culture Promoting Well-being in Adulthood, 5 op
Multicultural Work, 5 op
Seniori- ja vanhustyö, 5 op
Leikisti vai oikeesti, 5 op
Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet, 5 op
Kriisit ja traumat, 5 op
Ihminen vai tapaus – ammatillisen työskentelyn haasteet, 5 op
Current Topics in Social Services, 5 op
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (yht. 45 op):
Opintoihin sisältyy kolme pitkää ammattiharjoittelua.
Opinnäytetyö 15 op
Opinnäytetyön suunnittelu, 5 op
Opinnäytetyön toteutus, 5 op
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, 5 op

 

Sosionomiopiskelijan oma oppimisen polku tuottaa ammattillisen ydinosaamisen sosionomina (AMK). Valitsemalla varhaiskasvatuksen ammatillista osaamista syventävän opintopolun, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, opiskelija saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä.

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Avoin ammattikorkeakoulu

Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sosionomeille (AMK)

Opintojen laajuus: 60 opintopistettä. Opintojen kesto: 1 vuosi.
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen laajuiset opinnot yhdessä Sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -koulutuksessa (yht. 60 op):
Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe, 5 op
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
Lapsen suojelu ja lastensuojelu, 5 op
Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla, 5 op
Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla, 5 op
Ammattiharjoittelu 3, 15 op
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, 5 op
Leikisti vai oikeesti, 5 op
Art and Culture Promoting Well-being in Childhood, 5 op
Verkostoituva perhetyö, 5 op

 

Lisätietoa avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista »