Tuki ja ohjaus

Varhaiskasvatuksen opintojen tuki ja ohjaus

 

Varhaiskasvatuksen opintoihin on mahdollista saada tukea ja ohjausta kaikissa opintopolun vaiheissa. Kaikki varhaiskasvatuksen koulutusta tarjoavat organisaatiot tarjoavat henkilökohtaista ja ryhmämuotoista ohjausta opintojen etenemiseen, uraohjaukseen ja kokonaiselämän erilaisiin tilanteisiin. Tuki ja ohjaus lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta opiskelussa ja elämässä. Opintopolun selkiytyminen ja oman aktiivisuuden vahvistuminen auttavat opinnoissa, työllistymisessä ja mahdollisiin jatko-opintoihin siirtymisessä. Tukea tarjotaan esimerkiksi opintojen suunnitteluun, ajanhallintaan, omaan jaksamiseen ja työelämäjaksoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi ohjauksessa huomioidaan erityisen tuen ja tukiopetuksen tarpeet sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat. Varhaiskasvatuksen opinnoissa laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä ja suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Eteenpäin opinnoissa tsemppaavat alan ammattilaiset kuten ryhmäohjaajat, omaopettajat, tuutorit, opinto-ohjaajat, pedagogiset valmentajat, kuraattorit ja psykologit.

Opintojen tuesta ja ohjauksesta voit lukea tarkemmin koulutusorganisaatioiden omilta verkkosivuilta. Pääset niihin alla olevien logojen kautta: