Iida Salminen, varhaiskasvatuksen opettaja

 

Iida Salmisen

voi nähdä makoilevan päiväkodin pihalla ihmettelemässä ötököitä yhdessä lasten kanssa. Hän kertookin yhdeksi vahvuudekseen läsnäolon ja rohkeuden vastata lasten aloitteisiin.

Parasta työssä on se, miten lapset tulee ja näyttää tunteet ja on aidosti läsnä.

 

 

Iida Salminen on työskennellyt päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana kohta viisi vuotta. Ensimmäinen kipinä alasta syttyi yläkoulussa TET-jaksolla ja se kipinä pysyi mukana myös koko lukioajan. Jatko-opintoja miettiessään hänellä oli vahvimpana mielessään unelma varhaiskasvatuksen opinnoista yliopistossa. Iidalla ei ollut opintojen alkaessa kokemusta päiväkodissa työskentelystä, mutta jokaisella opintoihin kuuluvalla päiväkotiharjoittelun jaksolla hän vakuuttui yhä enemmän oikeasta alavalinnasta. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriopinnot tuntuivat luontevalta jatkolta, ja tämän jälkeen Iida lähti varhaiskasvatuksen opettajaksi päiväkotiin.

 

Ei niitä termejä ja teorioita työssä muistele, mutta ne ovat siellä taustalla. Niinku sisäistyneet..

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen opinnot yliopistossa tuovat paljon teoriatietoa ja ymmärrystä kasvuun ja oppimiseen liittyen. Tämän ymmärryksen pohjalta varhaiskasvatuksen opettajalla on taitoa johtaa pedagogiikan suunnittelua ja toteutusta omassa ryhmässään. Työtä tehdään yhdessä ja oman ryhmän moniammatillinen tiimi onkin Iidan mielestä suuri voimavara, samoin muu työyhteisö, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä päiväkodin johtaja. ”Kaikilla on ne koulutuksen tuomat vahvuudet ja sitten vielä omaan persoonaan liittyvät!” Iidan hyville digitaidoille on ollut käyttöä koko työyhteisönkin tasolla, mutta erityisesti omassa ryhmässä. Teknologian monipuolinen hyödyntäminen on arkipäivää myös varhaiskasvatuksessa.

 

 

Vuorovaikutustaitoja ja pienten ristiriitojen selvittelyä voi oppia ja opettaa esimerkiksi junarataleikissä. Tämä voi olla osa pedagogista suunnitelmaa tavoitteineen.

 

Monipuolinen ja fyysisestikin aktiivinen työ sopii Iidalle paremmin kuin vaikka koko päivän istuminen tietokoneella työskennellen. Iidan näkee usein leikkimässä lasten kanssa, yhtenä leikkijänä. Tämäkin on osa opintojen tuomaa pedagogista asiantuntijuutta. Iidan mukaan parasta varhaiskasvatuksen opettajan työssä on ehdottomasti lapset! Lasten oppimisen ja ihmettelyn riemu sekä aitous näkyvät kaikessa vuorovaikutuksessa. Tämä on työtä, johon mahtuu paljon ilon ja naurun hetkiä, joka päivä.

 

 

Lisätietoja varhaiskasvatusalan kouluttautumismahdollisuuksista opinnot -sivulta »