Koulutuskuntayhtymä OSAO

Perustutkinnot

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa olevat perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Tutkinnon laajuus: 180 osaamispistettä. Opintojen kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, 1-3 vuotta. Opintojen suoritustapa: lähi- ja etäopiskelu sekä työpaikalla järjestettävä koulutus. Opintojen edetessä opiskelija valitsee osaamisalan: lasten ja nuorten kasvatus ja hoito tutkinnon osat. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Opintojen sisältö:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (yht. 130 osp):
Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (15 osp):
Opintotarjonta vaihtelee työvuosittain, opiskelija voi valita esimerkiksi:
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp):
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

 

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Ammattitutkinnot

Erillishaussa olevat ammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala tai kasvatuksen osaamisala

Tutkinnon laajuus 150 osaamispistettä. Opintojen aloitus ja kesto suunnitellaan joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Lisätietoja koulutuksesta Osao:n Kontinkankaan yksiköstä »

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on joustava tapa opiskella varhaiskasvatusalan ammatti. Jos haluat opiskella ja käydä työssä, voi oppisopimus olla sinulle soveltuva ratkaisu. Silloin laaditaan oppisopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan välille.

 

 

Lisätietoja Osao:n oppisopimuskoulutuksesta »