Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka tarjoaa sosionomi (AMK) opintoja Helsingin, Porin ja Oulun kampuksilla.

Tutkinto-ohjelmat

Yhteishakuun kuuluvat tutkinto-ohjelmat

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä. Opintojen kesto: 3,5 vuotta. Opintojen suoritustapa: monimuoto- ja verkko-opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, mikäli opiskelija valitsee tietoisesti vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK).
Opintojen sisältö:
Perusopinnot (yht. 10 op):
Kieli- ja viestintäopinnot, 8 op
Opintoihin orientoivat opinnot, 2 op
Ammatilliset opinnot (yht. 165 op):
Ammatilliset opinnot, 95 op
Ammatilliset suuntaavat opinnot, 15 op
Harjoittelu, 55 op
Täydentävät opinnot (yht. 20 op):
Ammatillisuutta täydentävä osaaminen, 20 op
Sosionomiopinnot (210 op) rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta:
Sosionomiopintojen temaattiset kokonaisuudet (yht. 210 op):
Auttamistyön lähtökohdat ja palvelujärjestelmä, 32 op
Osallisuus ja ohjaus, 31 op
Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö, 29 op
Soveltava ja kehittävä ammatillisuus, 30 op
Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus, 31 op
Osallistava kehittäminen, 38 op
Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen, 19 op
Opiskelija syventää osaamistaan oman valintansa mukaan yhteen sosiaalialan työalueeseen. Valitessaan  varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyön, opintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (90 op) ja opiskelija saa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.
Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK) -koulutuksessa »

 

Diakin Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelma »

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä. Opintojen kesto: 3,5 vuotta. Opintojen suoritustapa: monimuoto- ja verkko-opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin ja Suomen ev. lut. kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäviin.
Opintojen sisältö:
Perusopinnot (yht. 10 op):
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op
Kieli- ja viestintäopinnot 8 op
Suomen kielen ja viestinnän opinnot toteutuvat integroituina ammatillisiin opintoihin
Ammatilliset opinnot (yht. 182 op):
Ammatilliset opinnot 135 op
Ensiapu sosiaali- ja kirkonalan työympäristöissä 1 op
Harjoittelu 45 op
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus rakentuu evankelis-luterilaisen kirkon määrittelemissä kirkon alan opinnoissa (90 op). Nämä toteutuvat osittain integroituna sosiaalialan opintoihin ja osittain eriytyneenä.
Kirkon alan opinnot (yht. 90 op):
Teologiset opinnot 20 op
Kirkon alan ammattiopinnot 40 op
Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus -opinnot (210 op) rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta:
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus -opintojen temaattiset kokonaisuudet (yht. 210 op):
Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
Osallisuus ja ohjaus 31 op
Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
Osallistava kehittäminen 42 op
Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 14 op

 

Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK) -koulutuksessa »

 

Diakin Sosionomi (AMK) - varhaiskasvatuksen ohjaaja koulutuksen opetussuunnitelma »

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Avoin ammattikorkeakoulu

Polkuopintoja ja väyläopintoja sosionomikoulutuksessa

Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Diakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Näitä opintoja kutsutaan usein väyläopinnoiksi. Väyläopinnot on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluavat kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa ja valintakokeissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Diakin väyläopintotarjontaan on koottu sosiaali- ja terveysalan tutkintojen alkuvaiheen opintoja, jotka kaikki on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.

Opintotarjontaan sisältyy myös varhaiskasvatuksen opintoja.

Lisätietoa opintotarjontaan kuuluvista opinnoista »

Polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopintoihin hakeudutaan silloin, kun opintojen aloittaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa ei syystä tai toisesta ole ajankohtaista, mutta opiskelija haluaa aloittaa tavoitteellisen työskentelyn ammattikorkeakoulututkintoa kohti. Polkuopinnot ovat täysipäiväistä opiskelua ja niiden tavoitteena on suorittaa noin 30 opintopistettä lukukaudessa, samassa tahdissa kuin tutkinto-opiskelijat suorittavat opintoja. Polkuopinnoista hakeudutaan tavallisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen viimeistään kahden lukukauden opintojen jälkeen. Jokaisessa Diakin aloittavassa opetusryhmässä on muutama paikka varattuna polkuopiskelijoille.

Lisätietoa polkuopinnoista »

Elokuussa 2023 Diakissa alkavat varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnot.