Maaret Sulkala, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja

 

Maaret Sulkalalle on nuoresta asti ollut selvää, että hän haluaa työskennellä varhaiskasvatusalalla ja lukion jälkeen hän päätti toteuttaa nuoruuden haaveensa ja hakeutui opiskelemaan sosionomiksi ammattikorkeakouluun. Sosionomiopinnoissa Sulkalaa houkutteli työelämälähtöisyys ja hän oli kuullut, että opintoihin kuuluu paljon harjoittelua.

Lähdin opiskelemaan Diakiin sosionomiksi ja ajatuksissa oli suuntauta varhaiskasvatukseen. Suoritin samalla myös yrittäjyys- ja johtajuusopintoja, jotka kiinnostivat minua jo silloin.

 

 

Sosionomiksi valmistumisen jälkeen Sulkala aloitti työt kaupungin nuorisotyön ohjaajana iltapäiväkerhotoiminnassa, jossa hänen työparikseen sattui seurakunnan työntekijä. Jonkun ajan kuluttua seurakunnalle vapautui lastenohjaajan paikka, johon hän hakeutui ja pääsi. ”Olin nuorena ohjannut seurakunnan tyttökerhoja ja toiminut rippikoulussa isosena, mutta alkuun ajattelin, etten välttämättä halua seurakunnalle töihin. Elämä kuitenkin kuljetti tänne.” Lopulta seurakunta tuntui varsin omalta työympäristöltä ja usean lastenohjaajana vietetyn vuoden jälkeen Sulkala päätti hankkia lisäkoulutuksella kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyyden ja hakeutui nykyiseen työtehtävään edeltäjänsä jäätyä eläkkeelle. Työn ohessa Sulkala on lisäksi suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

 

Sulkala vastaa varhaiskasvatuksen ohjaajana seurakunnan varhaiskasvatuksesta ja perhetoiminnasta. Hän johtaa varhaiskasvatuksen tiimiä ja toimii lähiesimiehenä lastenohjaajille ja perhetoiminnan ohjaajille. Monipuoliseen tehtävänkuvaan kuuluu paljon verkostoissa toimimista, erilaista yhteistyötoimintaa, tiedottamista, suunnittelua ja kehittämistyötä. Varhaiskasvatuksen ohjaaja osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan käytännön työn suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä tiiminsä kanssa. Sulkalan mukaan varhaiskasvatuksen ohjaajan täytyy pysyä ajan tasalla siitä, mitä kirkon varhaiskasvatuksessa tapahtuu valtakunnallisesti ja pitää olla valmis kehittymään ja muutosjohtamaan omaa tiimiä.

 

 

Tykkään työstäni, koska se on niin monipuolista ja aina saa olla luomassa ja tekemässä jotain uutta. Koen tärkeäksi, että saadaan olla perheiden arjessa tukena ja rinnalla kulkemassa ja seurakunnan työn vahvuus lähtee ihmisten kohtaamisesta. Meillä on aikaa ja mahdollista meidän työn kautta aina keskittyä niihin ihmisiin, keitä me kohdataan. Suurin motivaatio tässä työssä on ennalta ehkäisevä näkökulma. Se että tässä yhteiskunnassa pyritään tarjoamaan tukipalveluja siinä vaiheessa, kun asiat ovat vielä suhteellisen hyvin, on minun mielestäni tosi tärkeää.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulkala suosittelee lämpimästi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ammattikorkeakouluopintoja, sekä myös kirkon lastenohjaajan opintoja kaikille, jotka kokevat seurakuntaan ja siihen arvomaailmaan sopivaa suuntausta ja haluavat tehdä töitä lasten ja perheiden kanssa. Seurakunnan varhaiskasvatuksen päiväkerhoissa toiminnan pohjana on yleinen Opetushallituksen laatima Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Sulkala haluaa korostaa seurakunnan varhaiskasvatuksen korkeaa laatua. ”Seurakunnan varhaiskasvatus on aina ollut valtavan hyvätasoista. Lapsi saa päiväkerhosta samat valmiudet eskariin kuin päiväkodistakin ja hyvää palautetta on tullut esikoulusta seurakunnan varhaiskasvatuksen kautta tulleista lapsista. Meidän tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatusta, sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.”

 

Kirkon lastenohjaajaksi voi opiskella toisella asteella ammatillisessa oppilaitoksessa valitessa lastenohjaajan opintoihin vapaasti valittavan tutkinnon osan (Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp). Lastenohjaajat työskentelevät seurakunnissa mm. varhaiskasvatuksen päiväkerhoissa ja perhekerhoissa sekä iltapäivätoiminnassa. Työnkuva laajenee ja muuttuu kokoajan yhteiskunnan mukana ja saman tiimin sisällä ohjaajat tekevät hyvin monipuolisia ja erilaisia työtehtäviä. Sulkalan mukaan kirkon lastenohjaajilla on vastuullinen tehtävä, sillä he suunnittelevat ja toteuttavat laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta.

Suosittelen rohkeasti kokeilemaan ja käydä vapaasti valittavana ne opinnot, koska pääsääntöisesti opiskelijoiden palaute on ollut positiivisesti yllättynyttä ja moni on kokenut sen, ettei ihan yllä yliopistoon opettajaopintoihin, mutta voisi olla potentiaalia enempään. Kirkon lastenohjaajan tehtävässä vaaditaan heittäytymistä ja uskallusta toteuttaa työtä omalla luovuudella, eikä työ ole perushoitoon painottunutta. Lastenohjaajalla jää aikaa opetukselliseen ja pedagogiseen toimintaan ja työ antaa mahdollisuuksia semmoiselle, joka on itseohjautuva ja tykkää kehittää uusia ideoita.

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatusala tarjoaa monenlaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia on monia. Myös Sulkalalla on mielessä vielä uusia tulevaisuuden uramahdollisuuksia. ”Huomaan olevani ikuinen opiskelija ja kehittyjäluonne, niin minulla on mielessä kaksi tulevaisuuden urapolkua, joiden aika saattaa vielä koittaa. Vaihtoehtoina on opiskella diakonin pätevyys sosionomitutkintoon ja mahdollisesti ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai sitten opiskella varhaiskasvatusta yliopistossa ja pätevöityä opettajaksi. Nyt toistaiseksi nautin tästä työstä, mutta sen verran hyvin tunnen itseni, että aina haluan itseäni kehittää.”

Lisätietoja varhaiskasvatusalan kouluttautumismahdollisuuksista opinnot -sivulta »