Pinja Simonen, henkilökohtainen avustaja

 

Pinja Simonen toimii henkilökohtaisena avustajana päiväkodissa, jossa hänellä on avustettavanaan erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hänen tehtävänään on mahdollistaa lapselle toimiva ja turvallinen arki.

Tehtäväni on varmistaa lapsen fyysinen ja psyykkinen turvallisuus ja tehdä mahdolliseksi lapsen osallisuus arjen toiminnoissa. Lisäksi olen apuna ryhmän päivittäisessä toiminnassa tarpeen mukaan.

 

 

 

 

Pinjan mukaan on motivoivaa, kun työpäivät ovat vaihtelevia ja jatkuvasti on mahdollisuus oppia uutta, sekä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Henkilökohtaisen avustajan työssä onkin erityisen tärkeää huomioida moniammatillinen yhteistyö. ”Lapsella, jonka kanssa työskentelen, on puheterapeutti sekä fysioterapeutti, joiden kanssa teen tiivistä yhteistyötä. Lisäksi päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien kanssa päivittäin tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa työssäni.”

Pinjalle on ollut jo kauan selvää, että hän haluaa työskennellä lasten kanssa ja ihmisten auttaminen on lähellä sydäntä. Peruskoulun jälkeen hän jatkoi opiskelemaan ammattikouluun, josta valmistui vuonna 2018 lähihoitajaksi suuntautumisenaan lasten- ja nuorten osaamisala. Koulutusvalinta oli helppo tehdä, sillä häntä kiinnostivat erityisesti alan monipuolisuus, lähihoitajaopintojen tarjotessa paljon vaihtoehtoja.

Oma perhe on vaikuttanut Pinjan uravalintaan aivan erityisellä tavalla. Isosisko on hänelle esikuva, jota Pinja on jo lapsena seurannut hoitamassa nuorempia sisaruksia, sekä usean muun perheen lapsia. Sisko myös kannusti Pinjaa opiskelemaan lähihoitajaksi ja kuusi vuotta aikaisemmin valmistuneena antoi myös vinkkejä opiskeluun, sekä myöhemmin työnhakuun. Myös pikkusiskolla on tärkeä rooli Pinjan uravalinnassa:

Pikkusiskollani on kehitysvamma ja tämän kautta olen ymmärtänyt, että kehitysvammaisilla on sama arvo kuin muillakin ihmisillä ja haluan olla mukana edistämässä sitä.

 

 

 

Valmistumisestaan lähtien Pinja on saanut tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa alansa työpaikoissa. Ensin hän työskenteli kehitysvammaisten lasten asumisyksikössä ja sen jälkeen 5 kuukautta lastenhoitajana päiväkodissa. Haaveissa oli jo pitkään ollut työskennellä henkilökohtaisena avustajana ja viime syksynä tämä haave toteutui, kun hän pääsi nykyiseen työhönsä.

Parasta työssä on Pinjan mukaan lapset ja heidän aitoutensa ja iloisuutensa. Lisäksi hän kertoo innostuvansa, kun saa seurata lasten kehitystä ja kasvua, sekä heidän edistymistään. ”On tärkeää olla läsnä ja saatavilla lapselle, sekä tuntea lapsi ja tunnistaa hänen tarpeensa, vaikka pelkästään eleiden avulla.”

 

Varhaiskasvatuksen monipuolista alaa Pinja suosittelee lämpimästi kaikille omaa uraansa pohtiville:

Mikäli lasten kanssa työskentely kiinnostaan niin ehdottomasti kannattaa hakeutua alalle, sillä lapset ovat rakastavia, elämäniloisia ja tuovat itselle kaksin verroin iloa päivään!
Lisätietoja varhaiskasvatusalan kouluttautumismahdollisuuksista opinnot -sivulta »